• تهران خیابان خرمشهر خیابان صابونچی کوچه شهید یازی، پلاک ۶۹

نیروگاه ۱۰ مگاواتی بافت کرمان

 

شروع پروژه نیروگاه 10 مگاواتی بافت کرمان، مهر 97 است و در حال اجرا می باشد.

تا کنون 50% از این پروژه به سر انجام رسیده، در حال حاضر عملیات عمرانی و نصب تجهیزات در حال اجرا می باشد.

در نظر است این پروژه تا اتمام سال جاری به 100%  قابلیت بهره برداری برسد و 10 مگاوات از این نیروگاه در مدار قرار گیرد.