لوگو تامین انرژی برق ایرانیان

fa 16 دی ۲۰۱۹ تابان انرژی

 

شرکت تابان برترین تولید کننده تجهیزات در حوزه تجدیدپذیر

به گزارش روابط عمومی شرکت تابان، جایزه ملی انرژی های تجدید پذیر در راستای معرفی و ارج نهادن به فعالیت های ارزنده در پیشرفت و توسعه استفاده از انرژی های تجدید پذیر و به ریاست آقای مهندس چیت چیان و به همت انجمن انرژی های تجدید پذیر به فعالین این حوزه در ایران اعطا گردید. این جایزه به موفق ترین تلاش های تولید کنندگان برتر انرژی های تجدید پذیر در حوزه انرژی های فتوولتائیک و بادی و سایر انرژی های تجدید پذیر و سازمان های دولتی برتر در استفاده از انرژی های تجدید پذیر،شرکت های دانش بنیان برتر تولید کننده تجهیزات در حوزه تجدید پذیر در حوزه انرژی های خورشیدی و بادی، شرکت های برتر ارائه کننده خدمات مهندسی یا تامین و یا احداث در حوزه تجدید پذیر، شرکت های برتر برق منطقه ای و توزیع نیروی برق و شخصیت علمی برتر در حوزه ارزیابی انرژی ها تجدیدپذیر تعلق گرفت.

شرکت تامین انرژی برق ایرانیان تابان بعنوان شرکت دانش بنیان برتر تولید کننده تجهیزات در حوزه تجدیدپذیر (خورشیدی فتوولتائیک) معرفی و تندیس و لوح این جایزه به مدیرعامل این شرکت اهدا گردید.